Vítejte na stránce asociace neziskových organizací DOBEZ - Dopravní bezpečnost  Vážení,      oslovujeme Vás jménem vznikajícího sdružení nebo chcete-li asociace neziskových a nevládních organizací, jejíchž náplní činnosti jsou oblasti mající něco společného s  bezpečností silničního provozu, ochranou zdraví a majetku, ochranou práv osob, dále iniciativy z oblasti dopravy, motorizmu a jiné, zaměřené na zvýšení bezpečnosti na silnicích.        Chtěli bychom touto cestou oslovit a vyzvat všechny ty organizace, jimž není lhostejný současný stav dopravy a provozu na pozemních komunikacích. Sice je vidět příznivý trend, ve snižování počtu zabitých na našich silnicích, ale toto číslo je stále alarmující, a je téměř dvounásobné oproti vyspělým evropským zemím.     Naším záměrem je snaha o vytvoření neformální platformy, volného sdružení organizací, které by nejdříve v prvé řadě spojením svých informací, zkušeností a návrhů, vytvořily pohled na bezpečnost silničního provozu, takzvaně od spodu, a v druhé řadě se zapojily do různých aktivit zaměřených na prevenci rizik v dopravě a působení na státní orgány.     Máte-li zájem o zapojení se do dlouhodobého, myslíme si, i celospolečensky významného úsilí a přispět svou troškou ke zvýšení bezpečnosti na našich silnicích ozvěte se na mail : dobez@dobez.cz .      V dalším kroku chceme vyvolat jednání zástupců všech organizací a dohodnout další společný postup, při vzniku této nové iniciativy.        Za přípravný výbor děkujeme předem za Váš zájem ! © DOBEZ 2011 www.macr.cz www.sdruzeniridicu.cz  www.csodn.cz